Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban quản lý các Dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra

Ngày 21/3, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu có buổi làm việc với tập thể cán bộ Ban quản lý các Dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Poscis). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cùng tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn sáu đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban quản lý các dự án trong 5 năm qua, tuy có một số khó khăn đặc biệt về tổ chức, nhân sự nhưng Ban Quản lý các dự án đã bám sát và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Về các đề xuất, đề nghị Tổng Thanh tra chỉ đạo, Ban Quản lý các dự án phối hợp với các cục, vụ, đơn vị liên quan xử lý toàn bộ thủ tục đóng dự án về thanh quyết toán, tài sản, đồng thờ phải hết sức thẩn trọng trong việc kiểm toán, quyết toán với các nhà tài trợ và Bộ tài chính

Về vấn đề tổ chức, cán bộ, Tổng Thanh tra giao Vụ Tổ chức Cán Bộ tham mưu việc sáp nhập, bổ nhiệm, hoặc bố trí công việc cho các cán bộ thuộc Ban. Trong đó, đặc biệt chú ý việc bộ nhiệm lại cho đồng chí Vụ trưởng, Giám đốc Ban quản lý dự án Nguyễn Hồng Giang./.

 

(Trích “Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ”)