Tiếp xã giao đại diện cơ quan UNDP và ACRC

Ngày 15/03/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cùng lãnh đạo một số cục, vụ của Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã thân mật tiếp Ngài KYUNG-HO PARK, Phó Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC); Ngài Balazs Horvath, Giám đốc UNDP (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) Seoul và Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam.