Họp Nhóm công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch (ACTWG) APEC lần thứ 25

Ngày 22.8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ Việt Nam, cơ quan Chủ tịch của ACTWG APEC 2017, tổ chức cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm. Chủ tịch ACTWG, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của các nền kinh tế thành viên của APEC; đại diện Ban thư ký APEC. Đoàn Việt Nam gồm các đại biểu đến từ Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương; Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện KSNDTC, Tòa án NDTC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.​

Về phía nhóm công tác ACTWG, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh  nhận định, tiếp nối những thành công ban đầu của Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM 1), với tinh thần làm việc có tính xây dựng cao, trách nhiệm và đầy nỗ lực của các nền kinh tế thành viên, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Kế hoạch Công tác năm 2017 của ACTWG. Bên cạnh đó, hầu hết các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch công tác đã được thực hiện thành công, với những kết quả ý nghĩa, theo đó Chủ tịch ACT hy vọng cuộc họp lần thứ 25 này, sẽ tiếp tục góp phần hoàn thành tiếp các mục tiêu còn lại của Kế hoạch.

 

 

Chủ tịch ACTWG khẳng định, ACTWG đang giữ vị trí là Nhóm công tác tiên phong trong việc tăng cường minh bạch và liêm chính trong khu vực, góp phần ý nghĩa cho việc tạo động lực mới, tăng cường kết nối kinh tế, vun đắp liên kết khu vực và tương lai chung.

Chủ tịch ACTWG Nguyễn Văn Thanh mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nền kinh tế thành viên để ông có thể hoàn thành vai trò Chủ tịch ACTWG một cách thành công hơn nữa. Bên cạnh đó, ông mong muốn các nền kinh tế thành viên  sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, chia sẻ mang tính xây dựng để đạt được những nhận thức chung trong tất cả các vấn đề mà Chương trình họp đã đề ra.

 

Theo nội dung cuộc họp, Nhóm thông qua Chương trình cuộc họp ACTWG lần thứ 25; thông qua nội dung Biên bản cuộc họp ACTWG lần thứ 24; Ban Thư ký APEC báo cáo cập nhật về việc Quản lý Dự án APEC và các vấn đề phát sinh;  các nền kinh tế thành viên báo cáo về tiến triển trong công tác Phòng, chống tham nhũng và việc thực thi Công ước LHQ về Phòng, chống tham nhũng (UNCAC) và các sáng kiến liên quan đến Phòng chống tham nhũng và Minh bạch; Báo cáo về việc thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh 2014 về Chống tham nhũng: Các nền kinh tế thành viên báo cáo về việc thực thi các cam kết liên quan cũng như phương hướng hoạt động của ACTWG; thảo luận Kế hoạch chiến lược ACT 2013-2020.

 

Bên cạnh đó, Nhóm cũng nghe các báo cáo về các Dự án đang triển khai và đã đệ trình, các sáng kiến của ACTWG và các hoạt động Điều phối và các Diễn đàn hợp tác quốc tế có liên quan. Trong đó, Việt Nam báo cáo về kết quả của Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật để thu hồi tài sản”; Hoa Kỳ và Việt Nam báo cáo về kết quả của Đối thoại lần thứ 4 về Chống tham nhũng và buôn lậu; Đài Bắc-Trung Quốc và Papua New Guinea báo cáo về kết quả của Hội thảo “Xây dựng hệ thống bảo vệ người tố cáo”; Việt Nam báo cáo về Cuộc họp điều phối với nhà tài trợ  và báo cáo về Cuộc họp ACT-NET 4.

 

Các đại biểu cũng nghe Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA)Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI)Sáng kiến ADB/OECD về Phòng chống tham nhũng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống tội phạm và Ma túy (UNODC); Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); báo cáo về các hoạt động Phòng, chống tham nhũng và phối hợp với ACTWG… Sau phần báo cáo của các tổ chức, Nhóm ACTWG sẽ thảo luận Dự thảo Tuyên bố ACT nhằm lồng ghép vào Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo APEC 2017.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh bày tỏ vui mừng khi việc  tổng hợp các thực tiễn tốt của các nền kinh tế thành viên trong việc tăng cường sự tham gia của xã hội vào công tác phòng chống tham nhũng đã đạt những kết quả khả quan.  Ông đề nghị các nền kinh tế thành viên tiếp tục cập nhật bản tổng hợp này để tạo thành nguồn dữ liệu tham khảo hữu ích cho các nền kinh tế APEC, đồng thời được tải lên Hệ thống cơ sở dữ liệu của APEC.

Nhấn mạnh tới một trong những cuộc hội thảo của APEC được tổ chức tại Indonesia, Chủ tịch ACTWG hi vọng nội dung hội thảo sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về những nỗ lực của các nền kinh tế thành viên trong việc thực hiện các cam kết Phòng chống tham nhũng của các Nhà lãnh đạo để tăng cường thực hiện hiệu quả việc chống rửa tiền, phòng chống buôn lậu, phá vỡ các mạng lưới phi pháp; tăng cường thu hồi tài sản hiệu quả, từ chối trở thành nơi trú ẩn của tội phạm tham nhũng…. Bên cạnh đó nhiều biện pháp xử lý tham nhũng, tăng cường minh bạch như chia sẻ thông tin giữa các nền kinh tế thành viên, hỗ trợ kĩ thuật lẫn nhau, khuyến khích sự tham gia của xã hội; nâng cao nhận thức, hỗ trợ cho các nỗ lực phòng chống tham nhũng và tăng cường minh bạch trong khu vực.

 

Như vậy, cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch kết thúc và thành công tốt đẹp. Kết quả cuộc họp lần thứ 25 của nhóm nói riêng và các sự kiện trong  khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ 3 (SOM 3) của Năm APEC Việt Nam 2017 nói chung đánh dấu sự thành công của Nhóm trong 01 năm thực hiện nhiệm vụ cũng như sự thành công của cơ quan Thanh tra Chính phủ trong vai trò là Chủ tịch ACTWG./.

 

(Trích” Cổng thông tin điện tử Thanh Tra Chính Phủ”)