Hội thảo xây dựng Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập.Ngày 28/02/2013 tại Quảng Ninh, trong khuôn khổ Chương trình Poscis, cục Phòng chống Tham nhũng – Thanh tra Chính phủ (Cục IV) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập. TS. Trần Đức Lượng – Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 36 điều gồm các chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Kê khai tài sản, thu nhập; Chương III: Công khai bản kê khai và giải trình tài sản, thu nhập; Chương IV: Xác minh tài sản, thu nhập; Chương V: Xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập; Chương VI: Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

 

 

 

Tại Hội thảo các đại biểu tham gia ý kiến rất sôi nổi, nhiều nội dung được đưa ra thảo luận như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; đối tượng phải kê khai có tràn nan quá không, nên chăng tập chung vào những đối tượng có tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng cao; các loại tài sản phải kê khai; quy tình công khai bản kê khai thế nào; trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của người kê khai; các mẫu biểu kê khai phải đảm bảo tính logic, thống nhất;…Đồng thời các đại biểu cũng quan tâm đến hình thức, kỹ thuật trình bầy văn bản của Nghị định. Một số ý kiến đề xuất nên đưa Điều 6 vào điều 2, như vậy hợp lý hơn. Ngoài ra bố cục các Chương, Điều chưa được hợp lý, cần phải chỉnh sửa, kết hợp lại cho phù hợp…

 

 

Tổng hợp ý kiến các đại biểu,  Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng kết luận: Qua 5 năm thực hiện việc tiến hành kê khai tài sản, thu nhập đã có hơn 1 triệu lượt người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn hình thức, tác dụng phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế, hiệu quả thấp. Các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa thật sự logic, chưa đi vào cuộc sống. Việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm làm rõ tính trung thực của việc kê khai còn ít được thực hiện, kết quả kê khai chưa được công khai rộng rãi…  Khẳng định tính cấp thiết của việc ban hành Nghị định này thay thế cho Nghị định 37 và Nghị định 68, Phó tổng Thanh tra yêu cầu tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, gấp rút hoàn thiện Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2013.

Tin Poscis