Hội thảo tham vấn các bên liên quan về dự thảo báo cáo quốc gia thực thi công ước LHQ về PCTN

Ngày 28/6, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về Dự thảo báo cáo Quốc gia thực thi công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Ông Nguyễn Hữu Lộc, quyền Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế và ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cùng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Lộc, quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai xây dựng Báo cáo quốc gia tự đánh giá việc thực thi công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với các quy định về phòng, ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Hoạt động tham vấn các bên liên quan về nội dung Dự thảo báo cáo quốc gia, trong đó có tham vấn các tổ chức ngoài nhà nước và các chuyên gia là bước quan trọng để hoàn thành chu trình đánh giá và trách nhiệm của quốc gia được đánh giá theo đúng cơ chế đánh giá thực thi Công ước. Chính vì vậy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức hội thảo lần này.

Tại hội thảo, đại biểu được nghe đại diện Hội nhà báo Việt Nam tham luận va trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng- khó khăn thách thức và giải pháp; đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền tham luận vấn đề nội luật hóa các quy định về phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của Công ước LHQ về chống tham nhũng và đại diện GIG, USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) nêu vấn đề vai trò của các tổ chức xã hội trong PCTN , Dự án GIG, Chương trình quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện USAID.

Để tập trung các ý kiến thảo luận, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ thông tin tới các đại biểu cập nhật về tiến trình thực thi cơ chế đánh giá, đồng thời giới thiệu những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo Quốc gia về thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Phó Cục trưởng cục Chống tham nhũng cho biết, Dự thảo Báo cáo Quốc gia về thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng lần này sẽ tập trung đánh giá về yêu cầu của Công ước trong phòng ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũngTheo lộ trình thực hiện Công ước tại Việt Nam, giai đoạn năm 2016- 2020, giai đoạn này sẽ tập trung vào đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Công ước và bổ sung cơ chế, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và thực thì Công ước nói riêng./.

 

(Trích “Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ”)