Hội nghị tập huấn quản lý theo kết quả và công tác truyền thông Chương trình PoscisTrong hai ngày12- 13/12, tại Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý theo kết quả và công tác truyền thông – Chương trình Poscis. Ông Trần Đức Lượng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP và các đơn vị thuộc hợp phần của Dự án.

Giới thiệu với Hội thảo vấn đề quản lý theo kết quả – RBM, Giáo sư. Charles L. Wilson nhấn mạnh thuật ngữ kết quả được hiểu: Là những thay đổi về trạng thái và điều kiện nó xuất phát từ quan hệ nhân quả. Có 3 loại thay đổi (có mục đích hoặc ngoài ý muốn, tích cực hay tiêu cực) điều này được đặt trong chuyển động gây ra  bởi can thiệp phát triển – đầu ra, kết quả và tác động. Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi quản lý dựa trên kết quả RBM là gì? Thì RBM là một chiến lược quản lý trong đó tất cả người tham gia đảm bảo rằng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ của họ đóng góp vào việc đạt được kết quả mong muốn. Qua đó, nêu những vấn đề chung khi áp dụng RBM, khó áp dụng; khó học; khó tổng hợp; khó sửa; khó đo lường; khó xác định.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Lượng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh,việc quản lý bằng nhiều phương thức cũng như quản lý theo thời gian, quá trình, kết quả là rất rộng lớn. Hội nghị đã giành 2 ngày để tập huấn theo kết quả. Với mong muốn qua đợt tập huấn này các đơn vị hợp phần sẽ thực hiện được tốt hơn công việc của mình. Đồng thời với phương pháp tăng thời lượng thực hành và hướng dẫn cụ thể, giúp cho chúng ta hiểu thế nào là quản lý dựa trên kết quả, cùng với đó là việc chuẩn bị tài liệu quý, hay giúp chúng ta phân biệt được các cách quản lý. Ông Trần Đức Lượng cho rằng, theo dõi, đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu nội dung tổng quan tới phương pháp luận và kết quả đó giúp chúng ta nhận diện nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện dự án. Qua đó, mong muốn từ lớp tập huấn ở cấp độ chương trình cũng như các dự án hợp phần sẽ thực hiện tốt mục tiêu của mình, đồng thời lắng nghe các nội dung của đơn vị tư vấn, làm sao để chúng ta phân biệt được nội hàm của công việc mà đơn vị thực hiện trong thời gian tới./.

 Tin Poscis