Hội nghị kiểm điểm đánh giá giữa giai đoạn chương trình PoscisNgày 27/11/2012, tại Hà Nội Ban Quản lý các Dự án Hợp tác phát triển đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa giai đoạn Chương trình Poscis. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các nhà tài trợ Chương trình cùng lãnh đạo các cục, vụ đơn vị của Thanh tra Chính phủ, và đại diện các Ban Quản lý dự án hợp phần tham gia Chương trình.

Tham gia Chương trình có 10 dự án hợp phần thuộc cơ quan thanh tra 5 Bộ (Thanh tra Chính phủ; Bộ:  Tài chính; Công an, Kế hoạch Đầu tư; Nội vụ) và 5 địa phương (Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Dương, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh), trong đó, Thanh tra Chính phủ vừa là cơ quan chủ quản Chương trình, vừa là một dự án hợp phần, giữa vai trò điều phối việc triển khai thực hiện các dự án hợp phần.

 

Ông Nguyễn Hồng Giang, Vụ trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, đánh giá giữa giai đoạn cho thấy các hoạt động của ngành Thanh tra trên các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế; kiện toàn và đổi mới tổ chức; đào tạo cán bộ đã được nâng cao phát huy hiệu quả. Chương trình đã được điều hành đúng hướng, bám sát các mục tiêu đề ra của Văn kiện, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam nói chung cũng như yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành Thanh tra nói riêng.

 

Tuy nhiên, Chương trình vẫn còn một số hạn chế về thách thức như thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý dự án ở cả hai cấp độ; công tác theo dõi, đánh giá; cơ chế điều phối bị gián đoạn; tính liên kết chia sẻ trong toàn Chương trình chưa cao, một số kết quả đầu tư của các dự án hợp phần chưa thẩm định được tính phù hợp cũng như đạt yêu cầu để nhân rộng…

Thông qua rà soát, đánh giá giữa giai đoạn Chương trình đã loại bỏ những hoạt động không cần thiết, quy định, quy chế trùng lắp không còn phù hợp. Đồng thời, bổ sung các hoạt động, đầu ra cần thiết, đặc biệt tập trung vào công tác đào tạo cán bộ và đổi mới tổ chức.

  

Tại hội nghị, đại diện các nhà tài trợ và Thanh tra Chính phủ đều nhìn nhận, mặc dù Chương trình có những thời gian bị gián đoạn do khó khăn về kinh tế, nhưng với nỗ lực của hai bên, Chương trình đã được tái khởi động, những sản phẩm đầu ra của các dự án hợp phần đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trên cả hai cấp độ.

 

Bà Maria Selin, đại diện các nhà tài trợ, Đại sứ quán Thụy Điển nhận định: Chương trình đã được những kết quả rất quan trọng. Theo bà Maria Selin, thời gian tới, cần có những thay đổi về mặt chiến lược, nâng cao năng lực quản lý, đưa vào những ý tưởng mới và thực hiện tổng thể với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

 

Các nhà tài trợ, đại biểu tham dự đề nghị cần phải thực hiện thành công nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng nâng cao năng lực quản lý; thực hiện công tác kế hoạch hóa qua từng năm một cách khoa học, khả thi cao, xác định chính xác thời gian, nguồn lực tài chính. Đồng thời, duy trì cơ chế trao đổi, hợp tác chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ, Ban quản lý các dự án với các nhà tại trợ để kịp thời có sự hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Trên cơ sở khung hoạt động và ngân sách điều chỉnh sau rà soát đã được Thanh tra Chính phủ, các nhà tài trợ phê duyệt, Ban Quản lý các dự án cho biết, Chương trình sẽ thẩm định và trình Ban chỉ đạo để nhân rộng các kết quả, sản phẩm đầu ra mang tính khải thi cao trong 2 năm cuối (2013-2014).

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đánh giá cao nội dung báo cáo giai đoạn giữa kỳ và kết quả đã đạt được của toàn Chương trình trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban quản lý các dự án, đại diện các dự án hợp phẩn phải xây dựng kế hoạch công việc cụ thể, khoa học, phân công cán bộ chuyên trách thực hiện tốt Chương trình trong thời gian còn lại.

Tin Poscis