Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04 (VACI) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt động và nguồn kinh phí hỗ trợ cho các chủ đề án VACI trong khuôn khổ Chương trình nhân rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam. Ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại Quảng Nam, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Hồng Giang: Vụ trưởng- Giám đốc Ban quản lý các dự án hợp tác phát triển làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam là chủ đề án P04 – tiếp tục nâng cao năng lực giám sát cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.