Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung – Tây Nguyên

Ngày 25/8/2017, tại Nha Trang, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung – Tây Nguyên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Hoàng Thái Dương – Ủy viên BCS đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ TCCB TTCP; đ/c Nguyễn Hồng Giang – Ủy viên BCH Đảng bộ TTCP, Vụ trưởng, giám đốc BQLCDA hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra, cùng toàn thể các đ/c đảng viên Trung tâm.

 

(Trích “Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính Phủ”)