Ban Quản lý dự án hợp tác phát triển tổng kết công tác năm 2016

Ngày 6/12/2016, Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển của Thanh tra Chính phủ (BQLDA) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.