Ban Quản lý các dự án làm việc với Thụy ĐiểnNgày 07/3/2013 tại Thanh tra Chính phủ, Ban Quản lý các dự án (BQLCDA) đã tiếp và có buổi làm việc với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo BQLCDA, các phòng chức năng, phía đại sứ quán Thụy Điển có Bà Carol Backman, Bí thư thứ nhất và cán bộ Chương trình.

Căn cứ công thư phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2013 của Đại diện nhà tài trợ – Đại sứ quán Thụy Điển ngày 25/01/2013, BQLCDA đã tiến hành hoàn thiện kế hoạch hoạt động và ngân sách của BQLCDA và DAHP TTCP  để trình lãnh đạo TTCP phê duyệt. BQLCDA cũng tiến hành hướng dẫn và đôn đốc các DAHP thanh tra bộ, địa phương trình lãnh đạo cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch năm 2013. Đến nay, kế hoạch năm 2013 của các DAHP đã được cơ quan chủ quản phê duyệt và gửi về BQLCDA để tổng hợp trình Tổng thanh tra ban hành quyết định phê duyệt toàn Chương trình. BQLCDA cũng hướng dẫn các DAHP để xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách 6 tháng đầu năm trên cơ sở tính toán đến khả năng thực hiện của từng DAHP. Đối với HPTTCP, BQLCDA đã hướng dẫn và đôn đốc các Cục, vụ, đơn vị tham gia Chương trình triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch hoạt động chi tiết, đồng thời hướng dẫn tổ chức một số hoạt động thuộc kế hoạch 2013. Cho đến nay tất cả các DAHP đã xây dựng xong kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và gửi về BQLCDA.

Hiện nay, báo cáo kiểm điểm năm 2012 của toàn Chương trình cơ bản đã được hoàn thiện, đúng thời hạn quy định về công tác báo cáo. Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012: có 6/10 DAHP hoàn thành 100%, 2/10 DAHP hoàn thành trên 90%; toàn Chương trình giải ngân đạt tỷ lệ 83%. Từ cuối năm 2012, BQL đã tuyển đơn vị tư vấn để hỗ trợ xây dựng báo cáo theo dõi đánh giá. Đến nay, các DAHP đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu và cơ bản hoàn thiện báo cáo theo dõi của mình. Tại BQLCDA, báo cáo theo dõi đánh giá của DAHP TTCP và toàn Chương trình cũng đang được hoàn thiện để phục vụ cho việc kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012.Trong thời gian tới BQLCDA lập kế hoạch tổ chức hội nghị kiểm điểm ngay sau khi thống nhất được với nhà tài trợ về thời gian tổ chức; lập kế hoach và tổ chức giám sát tại các DAHP Bộ địa phương trong tháng 3/2013; lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua sắm đấu thầu; hỗ trợ các Cục, vụ đơn vị của TTCP tham gia Chương trình triển khai thực hiện hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt…Đồng thời Ông Nguyễn Hồng Giang –Vụ trưởng, Giám đốc BQLCDA đề xuất và thống nhất với nhà tài trợ về thời gian cụ thể tổ chức hội nghị kiếm điểm công tác thực hiện kế hoạch năm 2012, và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Kết thúc buổi làm việc ông Nguyễn Hồng Giang cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của bà Carol Backman  Đại sứ quán Thụy Điển đối với Chương trình trong thời gian qua cũng như thời gian sắp tới nhằm giúp Thanh tra Chính phủ cũng như toàn ngành Thanh tra trong việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

 

BTD-Poscis