Ban Quản lý các dự án giao ban định kỳ tháng 5/2013 với đại diện đối tác phát triển

Ngày 14/5/2013 tại Thanh tra Chính phủ, Ban Quản lý các dự án (BQLCDA) đã tiếp và làm việc với Đại diện các nhà tài trợ. Tham gia buổi tiếp và làm việc có lãnh đạo BQLCDA, các phòng chức năng, đại diện nhà tài trợ có Bà Carol Backman, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Thụy Điển và cán bộ Chương trình

 Theo Bà Carol Backman trong thời gian đầu năm 2013, các đối tác phát triển cũng có các buổi làm việc tại DAHP các bộ: Công An, Tài Chính, Kế hoạch-Đầu tư, thông qua đó nhà tài trợ đánh giá rất cao các hoạt động đã thực hiện tại các DAHP, đồng thời hy vọng tất cả các DAHP thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra và đem lại hiệu quả cao nhất. Bà Carol Backman ủng hộ cao các đề xuất của Lãnh đạo Ban QLDA và hứa sớm trao đổi với các đối tác phát triển đồng tài trợ Chương trình để thống nhất giải pháp thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc ông Nguyễn Hồng Giang cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của bà Carol Backman và các đối tác phát triển đối với Chương trình trong thời gian qua cũng như thời gian sắp tới, hy vọng các đề xuất của Ban QLCDA sẽ được các nhà tài trợ ủng hộ và triển khai kịp thời.

 

BTD-Poscis