[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Tham vấn về hoàn thiện cơ chế kê khai, kiểm soát và minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (ID = 314)

1 Ngày 22/12/2016 10:57:30 SA Tạo bởi Administrator Account
Tham vấn về hoàn thiện cơ chế kê khai, kiểm soát...
Cập nhật lúc 22/12/2016 10:57:30 SA

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động và Ngân sách năm...

 Tại hội thảo, ông Hoàng Nam Hải, Vụ tư pháp, Văn phòng Quốc hội đã có bài tham luận về vấn đề kiểm soát có hiệu quả thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả và những đề nghị sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng. Ông Thái Anh Hùng,  Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban nội chính Trung ương có bài tham luận về việc hoàn thiện cơ chế kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Uỷ ban Kiểm traTrung ương tham luận về vấn đề quản lý bản kê khai và kiểm soát biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Ông Trần Văn Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Hành chính- Hình sự, Bộ Tư pháp có bài tham luận đưa ra một số kiến nghị về việc pháp hiện và xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được kê khai hoặc không giải trình một cách hợp lý.

Ngoài các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu đến từ các địa phương, Hội nghị đã nghe  các ý kiến phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học đã có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng như : TS.Trần Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; TS. Đỗ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; TS. Nguyễn Hà Thanh, Ban nội chính Trung ương; TS. Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. 

 

Trên cơ sở những báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội thảo Ban tổ chức sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua thời gian tới.

2 Ngày 22/12/2016 10:58:21 SA Xuất bản bởi Administrator Account
Tham vấn về hoàn thiện cơ chế kê khai, kiểm soát...
Cập nhật lúc 22/12/2016 10:58:21 SA

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động và Ngân sách năm...

 

Tại hội thảo, ông Hoàng Nam Hải, Vụ tư pháp, Văn phòng Quốc hội đã có bài tham luận về vấn đề kiểm soát có hiệu quả thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả và những đề nghị sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng. Ông Thái Anh Hùng,  Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban nội chính Trung ương có bài tham luận về việc hoàn thiện cơ chế kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Uỷ ban Kiểm traTrung ương tham luận về vấn đề quản lý bản kê khai và kiểm soát biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Ông Trần Văn Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Hành chính- Hình sự, Bộ Tư pháp có bài tham luận đưa ra một số kiến nghị về việc pháp hiện và xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được kê khai hoặc không giải trình một cách hợp lý.

Ngoài các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu đến từ các địa phương, Hội nghị đã nghe  các ý kiến phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học đã có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng như : TS.Trần Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; TS. Đỗ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; TS. Nguyễn Hà Thanh, Ban nội chính Trung ương; TS. Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. 

 

Trên cơ sở những báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội thảo Ban tổ chức sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua thời gian tới.