[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC (ID = 311)

1 Ngày 09/12/2016 9:57:20 SA Tạo bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 9:57:20 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...


 
Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).
 

 


Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; buocs 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia.
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

2 Ngày 09/12/2016 9:57:48 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 9:57:48 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...


 
Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).
 

 


Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; buocs 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia.
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

3 Ngày 09/12/2016 10:02:42 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:02:42 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...


Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.

Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

 


Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; buocs 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia.

Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​

 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

4 Ngày 09/12/2016 10:03:17 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:03:17 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...


Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.

Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

 


Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; buocs 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia.

Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​

 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

5 Ngày 09/12/2016 10:06:38 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:06:38 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...


 
Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).
 

 


 

Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; buocs 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia.

Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

6 Ngày 09/12/2016 10:08:01 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:08:01 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...


 

Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.

Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

 

 


 

 

 

Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; buocs 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia.

 

Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​

 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

7 Ngày 09/12/2016 10:09:18 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:09:18 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

 

Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.

Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

 

 

 

Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia

 

Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​

 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

8 Ngày 09/12/2016 10:09:52 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:09:52 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

 

Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.

Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

 

 

 

 

Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia

 

Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​

 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

9 Ngày 09/12/2016 10:20:34 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:20:34 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

 

 

Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.

Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

   

Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 

10 Ngày 09/12/2016 10:21:27 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:21:27 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

 
Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

   
Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 
 

11 Ngày 09/12/2016 10:22:16 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:22:16 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

 
 
Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

   
Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 
 

12 Ngày 09/12/2016 10:36:35 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:36:35 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

 
 
Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

   
Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")
 
 

13 Ngày 09/12/2016 10:37:33 SA Xuất bản bởi Administrator Account
Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC
Cập nhật lúc 09/12/2016 10:37:33 SA

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ,...

Tại cuộc họp, Nhóm đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ tham gia Nhóm công tác đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Quốc gia Solomon và Cộng hòa Dân chủ Công – gô; thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống than nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2.
 
Theo kết quả rút thăm tại cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được tổ chức tài thành phố Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 20/6-24/6/2016, Việt Nam được lựa chọn là Quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Thực hiện nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước lần thứ 6 tổ chức tại Liên bang Nga và một số văn bản hiện hành về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính ban hành kế hoạch Tổ chức đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chu trình đánh giá thứ 2 (đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản).

 

   
Trong kế hoạch, nội dung và quy trình tổ chức đánh giá được nêu rõ. Cụ thể, quy trình đánh giá được tiến hành theo 7 bước: Bước 1, dịch tài liệu; bước 2, trả lời câu hỏi tự đánh giá; buocs 3, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bước 4, trình phê duyệt nội dung báo cáo; bước 5, gửi báo cáo quốc gia cho Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; bước 6, tiếp nhận, xử lý các phản hồi và yêu cầu, đề nghị từ Ban thư ký Hội nghị; bước 7, bảo vệ Báo cáo quốc gia
 
 
Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm Tổ trưởng, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác gồm các thành viên Nhóm đánh giá thực thi Công ước; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Chống tham nhũng, các cán bộ, công chức Phòng thực thi Công ước, Cục Chống tham nhũng và Phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ./.​
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ")