[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P03 và P11 (VACI) tại Hà Nam và Hòa Bình (ID = 306)

1 Ngày 21/10/2016 4:21:48 CH Tạo bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P03 và...
Cập nhật lúc 21/10/2016 4:21:48 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Ngày 19/10/2016 tại Hà Nam, Tổ công tác đã làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam là Chủ đề án P03 - Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 02 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo, Tổ công tác ghi nhận  những nỗ lực và kết quả đạt được của chủ đề án nhưng cũng khuyến nghị Chủ đề án về tiến độ triển khai hoạt động chưa đảm bảo tiến độ. Thay mặt chủ Đề án, bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam báo cáo lý do chậm là do trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thời gian tới Chủ đề án cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động và phấn đấu hoàn các hoạt động vào cuối tháng 11/2016.

 

Ngày 20/10/2016 tại Hòa Bình, Tổ công tác tiếp tục có buổi làm việc với Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc là Chủ đề án P11-Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát của MTTP Hòa Bình theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc báo cáo về kết quả hoạt động, công tác giải ngân trong thời gian qua.Tổ công tác đã trao đổi cụ thể các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động còn lại, có các khuyến nghị với chủ đề án  về công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động vào tháng 11/2016.  

 

2 Ngày 21/10/2016 4:22:39 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P03 và...
Cập nhật lúc 21/10/2016 4:22:39 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

Ngày 19/10/2016 tại Hà Nam, Tổ công tác đã làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam là Chủ đề án P03 - Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 02 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo, Tổ công tác ghi nhận  những nỗ lực và kết quả đạt được của chủ đề án nhưng cũng khuyến nghị Chủ đề án về tiến độ triển khai hoạt động chưa đảm bảo tiến độ. Thay mặt chủ Đề án, bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam báo cáo lý do chậm là do trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thời gian tới Chủ đề án cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động và phấn đấu hoàn các hoạt động vào cuối tháng 11/2016.

 

 

 

Ngày 20/10/2016 tại Hòa Bình, Tổ công tác tiếp tục có buổi làm việc với Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc là Chủ đề án P11-Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát của MTTP Hòa Bình theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc báo cáo về kết quả hoạt động, công tác giải ngân trong thời gian qua.Tổ công tác đã trao đổi cụ thể các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động còn lại, có các khuyến nghị với chủ đề án  về công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động vào tháng 11/2016.  

 

3 Ngày 21/10/2016 4:23:07 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P03 và...
Cập nhật lúc 21/10/2016 4:23:07 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

Ngày 19/10/2016 tại Hà Nam, Tổ công tác đã làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam là Chủ đề án P03 - Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 02 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo, Tổ công tác ghi nhận  những nỗ lực và kết quả đạt được của chủ đề án nhưng cũng khuyến nghị Chủ đề án về tiến độ triển khai hoạt động chưa đảm bảo tiến độ. Thay mặt chủ Đề án, bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam báo cáo lý do chậm là do trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thời gian tới Chủ đề án cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động và phấn đấu hoàn các hoạt động vào cuối tháng 11/2016.

 

 

 

Ngày 20/10/2016 tại Hòa Bình, Tổ công tác tiếp tục có buổi làm việc với Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc là Chủ đề án P11-Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát của MTTP Hòa Bình theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc báo cáo về kết quả hoạt động, công tác giải ngân trong thời gian qua.Tổ công tác đã trao đổi cụ thể các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động còn lại, có các khuyến nghị với chủ đề án  về công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động vào tháng 11/2016.  

 

4 Ngày 21/10/2016 4:25:58 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P03 và...
Cập nhật lúc 21/10/2016 4:25:58 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

Ngày 19/10/2016 tại Hà Nam, Tổ công tác đã làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam là Chủ đề án P03 - Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 02 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo, Tổ công tác ghi nhận  những nỗ lực và kết quả đạt được của chủ đề án nhưng cũng khuyến nghị Chủ đề án về tiến độ triển khai hoạt động chưa đảm bảo tiến độ. Thay mặt chủ Đề án, bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam báo cáo lý do chậm là do trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thời gian tới Chủ đề án cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động và phấn đấu hoàn các hoạt động vào cuối tháng 11/2016.

 

 

 

Ngày 20/10/2016 tại Hòa Bình, Tổ công tác tiếp tục có buổi làm việc với Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc là Chủ đề án P11-Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát của MTTP Hòa Bình theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc báo cáo về kết quả hoạt động, công tác giải ngân trong thời gian qua.Tổ công tác đã trao đổi cụ thể các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động còn lại, có các khuyến nghị với chủ đề án  về công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động vào tháng 11/2016.  

 

5 Ngày 31/10/2016 10:50:43 SA Xuất bản bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P03 và...
Cập nhật lúc 31/10/2016 10:50:43 SA

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

Ngày 19/10/2016 tại Hà Nam, Tổ công tác đã làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam là Chủ đề án P03 - Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 02 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo, Tổ công tác ghi nhận  những nỗ lực và kết quả đạt được của chủ đề án nhưng cũng khuyến nghị Chủ đề án về tiến độ triển khai hoạt động chưa đảm bảo tiến độ. Thay mặt chủ Đề án, bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam báo cáo lý do chậm là do trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thời gian tới Chủ đề án cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động và phấn đấu hoàn các hoạt động vào cuối tháng 11/2016.

 

 

 

Ngày 20/10/2016 tại Hòa Bình, Tổ công tác tiếp tục có buổi làm việc với Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc là Chủ đề án P11-Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát của MTTP Hòa Bình theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc báo cáo về kết quả hoạt động, công tác giải ngân trong thời gian qua.Tổ công tác đã trao đổi cụ thể các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động còn lại, có các khuyến nghị với chủ đề án  về công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động vào tháng 11/2016.