[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P18 (VACI) Đại học Tây Bắc (ID = 302)

1 Ngày 29/09/2016 11:29:07 SA Tạo bởi SuperUser Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P18...
Cập nhật lúc 29/09/2016 11:29:07 SA

Đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Vụ trưởng, Giám đốc Ban quản lý các dự án

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc ngày 22/9/2016, Tổ công tác đã nghe Ông Đoàn Đức Lân, Phó Hiệu trưởng Đại học Tấy Bắc và Bà Vũ Thị Đức, Chủ nhiệm đề án thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động, công tác giải ngân trong thời gian qua và kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ đề án, Tổ công tác nhận xét các hoạt động của Đề án đã bảm bảo yêu cầu về nội dung cũng như tiến độ, đồng thời có tác động tích cực đến đối tượng học sinh, sinh viên và giảng viên của nhà trường, góp phần tạo môi trường lành mạnh trong quan hệ Thầy và Trò. Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc, triển khai các hoạt động còn lại, công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc thực hiện đảm bảo các mục tiêu và yêu cầu theo Thể lệ của Chương trình.  

 Ngày  23/6/2016, Tổ công tác của Ban Quản lý các dự án, đại diện Thanh tra tỉnh Sơn La đã tham dự Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện “ Bộ quy tắc ứng xử trong Trường Đại học Tây Bắc” và tham quan mô hình Thư viện Sáng tạo, đây là 02 trong số các hoạt động của Đề án P18.