vi-VNen-US
Ban Quản lý dự án hợp tác phát triển tổng kết công tác năm 2016
Cập nhật lúc: 09 Tháng Mười Hai 2016 10:59:30 SA

Ngày 6/12/2016, Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển của Thanh tra Chính phủ (BQLDA) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

 

 

Theo báo cáo, năm 2016, BQLDA gặp nhiều khó khăn khi nhà tài trợ UNDP thu hẹp về số lượng cũng như nguồn tài chính hàng năm cho các dự án phát triển, nhiều hoạt động phải cắt bỏ hoặc giảm kinh phí đã ảnh hưởng chung đến việc đạt được các mục tiêu của Dự án theo Văn kiện ban đầu, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình công tác của các đơn vị thực hiện.
Với sự chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng với sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ của đơn vị thực hiện, năm 2016, BQLDA đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch triển khai các dự án theo đúng các mục tiêu đã cam kết với một số hoạt động chính là: Hỗ trợ chu trình đánh giá về thực thi Công ước, xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, hỗ trợ Chương trình nhân rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam, triển khai xây dựng bộ công cụ đánh giá PCTN theo phương pháp của ACRC Hàn Quốc; quản lý tốt các dự án theo đúng quy định của nhà tài trợ cũng quy định pháp luật hiện hành; triển khai 15/15 hoạt động theo Kế hoạch hoạt động và ngân sách của Kế hoạch năm 2016;  tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 98%, vốn đối ứng đạt 100%. Kết quả kiểm toán năm 2015 của kiểm toán độc lập cho thấy mọi quy trình thủ tục đều tuân theo đúng quy định của nhà tài trợ và pháp luật hiện hành…
 
Về kế hoạch năm 2017, BQLDA sẽ phối hợp với các cục, vụ, đơn vị tham gia dự án xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2017 trên cơ sở Văn kiện và yêu cầu nhiệm vụ công tác với trọng tâm là hỗ trợ chu trình đánh giá thứ 2 về thực thi Công ước, xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, tổng kết việc hỗ trợ Chương trình nhân rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam để trình nhà tài trợ và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt với ngân sách được UNDP tài trợ; phối hợp với các vụ, cục, đơn vị chuyên môn trong công tác vận động và tìm kiếm nguồn ODA hỗ trợ cho các hoạt động tăng cường năng lực của ngành.
 

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những kết quả năm 2016 của BQLDA, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của BQLDA và khẳng định, Lãnh đạo TTCP sẽ quan tâm sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của BQLDA cho phù hợp với thực tiễn theo hướng tinh giản bộ máy. Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu BQLDA cần tích cực, chủ động tiếp cận các đối tác nhằm tìm kiếm các nguồn lực tài trợ để chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2017./.
 
(Trích "Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính Phủ")


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại