vi-VNen-US
Cẩm nang quản lý dự án
Cập nhật lúc: 20 Tháng Năm 2011 5:01:41 CH

Xây dựng Cẩm nang về quản lý dự án phù hợp với đặc điểm của Chương trình POSCIS là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quá trình quản lý trong Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến 2014”.

Tải tài liệu chi tiết

Tổng quan về Chương trình POSCIS

Văn kiện Chương trình “Nâng cao năng lực tổng thể ngành thanh tra đến năm 2014” đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9 năm 2009.

Mục tiêu tổng thể của Chương trình POSCIS là “Xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.

Tóm lại, Chương trình hướng vào hỗ trợ tăng cường năng lực cho ngành Thanh tra trong 03 lĩnh vực:

 - Thanh tra

 - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

-  Chống tham nhũng

Thời gian thực hiện Chương trình sẽ từ 2009 tới 2014 với số vốn tài trợ cam kết là 11,7 triệu Đô-la. BQL sẽ trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện Chương trình và.BQL DAHP sẽ chịu trách nhiệm quản lý các DAHP.

Các đơn vị trong ngành thanh tra tham gia Chương trình bao gồm:

TTCP: Vừa là cơ quan chủ quản Chương trình, vừa là một Dự án hợp phần. (Trong TTCP, các đơn vị tham gia bao gồm: Ban thư ký (bỏ), Văn phòng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng, Viện Khoa học Thanh tra);

Các cơ quan thanh tra Bộ, địa phương: Mỗi cơ quan thanh tra Bộ hay địa phương là một Dự án hợp phần trong Chương trình. Phía thanh tra các Bộ, bao gồm: (1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (2) Bộ Công an, (3) Bộ Nội vụ, (4) Bộ Tài chính; Phía thanh tra các tỉnh, thành phố, bao gồm: (5) Hà Tĩnh, (6) Khánh Hoà, (7) Bình Dương, (8) Kiên Giang và (9) Thanh tra TP. Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra khác được khuyến khích tham gia với tư cách là những đơn vị nhân rộng kinh nghiệm thực tiễn tốt (đã được thí điểm ở 10 đơn vị kể trên). 

Như vậy, Chương trình POSCIS sẽ được triển khai ở 02 cấp độ: Cấp độ Chương trình và cấp độ DAHP với hai cấp độ hệ thống đầu ra tương ứng:

Hệ thống đầu ra ở cấp độ Chương trình là tóm tắt nội dung các đầu ra sẽ được thực hiện bởi Dự án của TTCP và Dự án của các bộ, địa phương. Đầu ra ở cấp độ Chương trình cũng sẽ là cơ sở để đánh giá Chương trình.

Ở cấp độ dự án, các dự án sẽ xây dựng các đầu ra phù hợp với những vấn đề ưu tiên và phạm vi về chức năng, nhiệm vụ tương ứng, nhưng trong khuôn khổ Văn kiện khung.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại