vi-VNen-US
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 11:21 04/12/12
Tên gói thầu: Xuất bản tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Anh về công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng của Việt Nam
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 14:46 22/11/12
Xuất bản, in ấn, phát hành báo cáo đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
THÔNG BÁO MỜI THẦU - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 14:43 22/11/12
Tư vấn khảo sát “Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng”
Thông báo mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 15:34 20/11/12
Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các dự án) có nhu cầu thuê 01 chuyên gia tư vấn trong nước (thời gian 02 tháng) để hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Anh về công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Việt Nam.
Thông báo mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 10:24 16/11/12
Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các dự án) có nhu cầu thuê 01 chuyên gia tư vấn trong nước (thời gian 03 tháng) để tư vấn xây dựng Dự án nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho giai đoạn 2013-2016
THÔNG BÁO Mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 00:38 30/10/12
Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các dự án) có nhu cầu thuê 01 chuyên gia tư vấn trong nước (thời gian 01 tháng) để hỗ trợ Cục Chống tham nhũng rà soát, hiệu đính và biên tập báo cáo đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - (Xem chi tiết)
Cập nhật lúc: 21:04 10/10/12
Xuất bản ấn phẩm tuyên truyền nhân ngày Quốc tế chống tham nhũng (gói thầu số 14)

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối