vi-VNen-US

Tỉ giá USD, ngoại tệ Giá vàng hôm nay Chứng khoán Đổi font chữ Điểm đặt ATM

Ông Nguyễn Hồng Giang giữ chức Cục trưởng Cục II
(Thanh tra)- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Giang, Vụ trưởng - Giám đốc Ban Quản lý dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra giữ chức vụ Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II) vào ngày 17/11, tại Hà Nội.